Unknown: Creation of dynamic property Request::$request is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/request.php on line 26Unknown: Creation of dynamic property Session\DB::$db is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/session/db.php on line 15Unknown: Creation of dynamic property Openbay::$logger is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/openbay.php on line 22Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$getTranslations is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$__construct is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$__get is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$__set is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: mysqli::real_escape_string(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/db/mysqli.php on line 45Unknown: Creation of dynamic property Openbay::$logger is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/openbay.php on line 22Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$getLanguage is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$getLanguages is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$__construct is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$__get is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$__set is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Automatic conversion of false to array is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/catalog/controller/startup/startup.php on line 95Unknown: Creation of dynamic property Cart\Customer::$config is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/customer.php on line 14Unknown: Creation of dynamic property Cart\Customer::$db is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/customer.php on line 15Unknown: Creation of dynamic property Cart\Customer::$request is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/customer.php on line 16Unknown: Creation of dynamic property Cart\Customer::$session is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/customer.php on line 17Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$getCurrencyByCode is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$getCurrencies is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$__construct is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$__get is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$__set is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/framework.php:42) in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/catalog/controller/startup/startup.php on line 157Unknown: Creation of dynamic property Cart\Currency::$db is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/currency.php on line 7Unknown: Creation of dynamic property Cart\Currency::$language is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/currency.php on line 8Unknown: Creation of dynamic property Cart\Tax::$config is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/tax.php on line 7Unknown: Creation of dynamic property Cart\Tax::$db is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/tax.php on line 8Unknown: Creation of dynamic property Cart\Weight::$db is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/weight.php on line 7Unknown: Creation of dynamic property Cart\Weight::$config is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/weight.php on line 8Unknown: Creation of dynamic property Cart\Length::$db is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/length.php on line 7Unknown: Creation of dynamic property Cart\Length::$config is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/length.php on line 8Unknown: Creation of dynamic property Cart\Cart::$config is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/cart.php on line 7Unknown: Creation of dynamic property Cart\Cart::$customer is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/cart.php on line 8Unknown: Creation of dynamic property Cart\Cart::$session is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/cart.php on line 9Unknown: Creation of dynamic property Cart\Cart::$db is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/cart.php on line 10Unknown: Creation of dynamic property Cart\Cart::$tax is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/cart.php on line 11Unknown: Creation of dynamic property Cart\Cart::$weight is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/cart/cart.php on line 12Unknown: Creation of dynamic property Openbay::$logger is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/library/openbay.php on line 22Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$getEvents is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$__construct is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$__get is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$__set is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$getInformation is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$getInformations is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$getInformationLayoutId is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$__construct is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$__get is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30Unknown: Creation of dynamic property Proxy::$__set is deprecated in /home/rrslt/domains/motociklams.lt/public_html/system/engine/proxy.php on line 30

I. Bendrosios nuostatos


1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB Radijo ryšio sistemos” elektroninės parduotuvės (toliau - RRS) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. El. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad RRS juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4. RRS vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;

4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

4.3.3. RRS yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia RRS arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

4.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali:

5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

5.3. juridiniai asmenys;

5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

6. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis el. parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

7. RRS gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

7.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

7.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

7.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

7.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

7.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

8. Registracijos el. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

9. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis RRS įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

10. RRS gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

11. RRS pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

11.1. tik šio dokumento 4, 6 punktuose minimiems tikslams įgyvendinti;

11.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

12. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

13. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

13.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

13.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

14. RRS , gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@motociklams.lt)

VI. Privatumo politikos keitimas

15. RRS turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas el. parduotuvėje “Naujienų“ skiltyje.

16. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi el. parduotuvės sistemoje.

17. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@motociklams.lt su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

18. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.