Sąlygos ir nuostatos

Atlikus užsakymą visa informacija apie užsakymo vykdymą yra siunčiama nurodytu el. paštu, tiek registruotiems (sukūrusiems paskyrą) tiek neregistruotiems vartotojams.

Dėmesio! Vartotojas pats yra atsakingas už nurodytų duomenų, t.y. adreso, el. pašto, telefono numerio bei kitų duomenų teisingumą. Jei suvedėte klaidingą adresą ar telefono numerį - informuokite mus el. paštu, nes tai gali tapti kliūtimi operatyviam prekės pristatymui. 

Asmens duomenų rinkimas, saugojimas, naudojimas:

Nuo gegužės 25 dienos įsigalės naujas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) todėl norime pabrėžti, kad užsisakiusių prekes elektroninėje parduotuvėje ir pateikę asmens duomenis, tokius kaip: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir pan, bus saugomi, renkami tokia tvarka, kaip nurodė Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. 

Pažymėję varnele, sutinku su taisyklėmis, jūs patvirtinate, kad sutinkate, jog jūsų asmens duomenis valdys ir tvarkys UAB Radijo ryšio sistemos, privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. 

Privatumo politika:

4. RRS vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;

4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

4.3.3. RRS yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia RRS arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

4.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali:

5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

5.3. juridiniai asmenys;

5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

6. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis el. parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

7. RRS gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

7.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

7.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

7.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

7.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

7.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

8. Registracijos el. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

9. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis RRS įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

10. RRS gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

11. RRS pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

11.1. tik šio dokumento 4, 6 punktuose minimiems tikslams įgyvendinti;

11.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

12. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

13. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

13.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

13.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

14. RRS , gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@motociklams.lt)

VI. Privatumo politikos keitimas

15. RRS turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas el. parduotuvėje “Naujienų“ skiltyje.

16. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi el. parduotuvės sistemoje.

17. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@motociklams.lt su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

18. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

Išsaugodami Jūsų el. paštą, vardą ir pavardę ketiname informuoti jus apie naujas prekes, geriausius pasiūlymus, specialias kainas. Norėdami atsisakyti siunčiamų naujienlaiškių, prisijunkite prie paskyros, ir pasirinkite "atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos". Jei nepavyksta, rašykite mums el. paštu.


Mes pasiliekame teisę neįvykdyti užsakymo dėl šių priežasčių:


·         Prekių likutis sandelyje yra nepakankamas;

·         Nesulaukėme apmokėjimo už užsakytas prekes;

·         Jei radome klaidų, kainose, pavadinimuose ir kitoje informacijoje;

·         Informacija, kurią Jūs suvedėte yra klaidinanti ar netiksli.

* Radus netikslumų visada būsite informuoti el. paštu arba nurodytu telefonu.


Prekių kiekis nurodytas el. parduotuvėje priklauso nuo sandėlio likučių. Tarp laiko, kai jūs užsisakote prekes ir laiko, kai mes priimame jūsų užsakymą gali būti uždelsimas, todėl sandėlyje prekių likutis per trumpą laiką gali pasikeisti. Mes pasiliekame teisę neįvykdyti užsakymo informuojant pirkėją. Jei sulaukėme pavedimo - nedelsdami grąžiname pinigus. 


Autorinės teisės:

Kopijuoti ir platinti www. motociklams.lt puslapyje skelbiamą informaciją be autorių sutikimo griežtai draudžiama.


Prekių grąžinimas:

Norint grąžinti prekę, reikia užpildyti grąžinimo formą ir informuoti mus el. paštu: info@motociklamslt 

Įsigytas prekes galima grąžinti per 14 dienų jeigu:

- grąžinama prekė nepraradusi prekinės išvaizdos, t.y. nenaudota ir nesugadinta;

- grąžinama prekė siunčiama ta pačia komplektacija, kokia buvo gauta;

Jei prekę gavote brokuotą, su akivaizdžiais trūkumais, ją pakeisime kita, arba grąžinsime pinigus. Prekių trūkumai yra šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos į kitas, arba grąžinami sumokėti pinigai vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001m. birželio 29d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo". 

Prašymą/skundą dėl interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse, ar užpildyti prašymo formą EGS platformojehttp://ec.europa.eu/odr/